เด็กเล็กๆมักกินหรือกลืนยาสีฟัน

นพ.ธีระ พิทักษ์ประเวช อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงพฤติกรรมการกลืนยาสีฟันขณะแปรงฟันของเด็กว่า เด็กเล็กๆมักกินหรือกลืนยาสีฟันเข้าไปในระหว่างการแปรงฟันเป็นประจำ โดยไม่ตั้งใจ เนื่องจากระบบควบคุมการกลืนยังพัฒนาไม่เต็มที่ ส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก ปริมาณยาสีฟันที่ใช้ในแต่ละครั้ง รวมทั้งการบ้วนน้ำให้สะอาดหลังการแปรงฟัน ทำให้ไม่สามารถบ้วนยาสีฟันออกได้หมด หรือเด็กบางคนอาจตั้งใจกินยาสีฟันเข้าไปเพราะมีกลิ่น รส สี และบรรจุภัณฑ์เป็นที่ถูกใจ

จากการสอบถามผู้ปกครองของเด็กอายุ 1-7 ขวบ เมื่อปี 2544 พบว่า ร้อยละ 79.2 เริ่มใช้ยาสีฟันเมื่ออายุ 2 ขวบ หรือต่ำกว่า ร้อยละ 79.7 ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ร้อยละ 46.4 เคยกินยาสีฟันระหว่างแปรงฟัน ประกอบกับยาสีฟันส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีการเติมฟลูออไรด์เพื่อหวังผลในการป้องกันฟันผุ ดังนั้น หากกลืนหรือกินยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์มากเกินไป จะส่งผลให้เกิดฟันตกกระ ซึ่งเป็นปัญหาด้านความสวยงามของผิวฟันตามมาได้

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กกลืนยาสีฟันในขณะแปรงฟัน นอกจากผู้ปกครองต้องสอนให้เด็กเข้าใจ ในขณะบีบยาสีฟัน ผู้ปกครองก็ควรบีบลงบนขนแปรงตามขวาง แทนการบีบตามความยาวของขนแปรงสีฟัน โดยให้ปริมาณยาสีฟันขนาดเท่าเมล็ดถั่ว ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 0.2-0.5 กรัม ตามที่ทันตแพทย์แนะนำให้เด็กใช้ในการแปรงฟันแต่ละครั้ง ซึ่งวิธีนี้ เด็กจะได้รับยาสีฟันโดยเฉลี่ยประมาณ 0.27 กรัม โอกาสที่เด็กหรือผู้ปกครองจะบีบยาสีฟันเกินปริมาณ 0.5 กรัม ก็เป็นไปได้น้อยมาก.
ขอขอบคุณ
ข้อมูลจาก
น.ส.พ.ไทยรัฐ